پلان دو طبقه 185

پلان چهار طبقه ، یک واحده ، دو خوابه ،58متری

پلان سه طبقه ، دو واحده ، دو خوابه ،120متری